Přejít k hlavnímu obsahu

Chomutovské noviny

Chomutovské noviny

Chomutovské noviny jsou tiskovinou statutárního města Chomutova. Přinášejí obyvatelům města informace nejen z chodu radnice a práce úředníků a zaměstnanců městských organizací, ale i ze života samotného města, z kultury, sportu, školství a podobně. Součástí novin je komerční inzerce, aktuální ceník naleznete níže. Od roku 2016 vycházejí noviny jednou měsíčně, vždy v první středu v měsíci. Noviny mají 24 stran, připravuje je město samo. V červenci 2013 Chomutovské noviny zvítězily v celostátní soutěži O nejlepší městský zpravodaj. Chomutovské noviny vycházejí v nákladu 22 600 výtisků, které jdou zdarma do všech domácností na území města.

Termíny vydání 

Chomutovské noviny vycházejí vždy 1. středu v měsíci, v lednu 2. středu.

Kontakty na redakci

Josef Dušek

tel.: 724 512 864

  chomutovske.noviny@gmail.com
Jan Rödling tel.: 604 288 678

Ceník inzerce

Formát Rozměr Cena bez DPH  
Celá strana A4 188x264 mm 25.000 Kč  
Celá strana A4 spad 216x303 mm 25.000 Kč  
Polovina strany podval 188x130 mm 13.500 Kč  
Polovina strany výška 92x264 mm 13.500 Kč  
Třetina strany podval 188x86 mm 11.900 Kč  
Čtvrtina strany 92x130 mm 7.800 Kč  
Osmina strany roh 92x63 mm 4.500 Kč  
Šestnáctina strany šířka 44x63 mm 2.700 Kč  

Příplatky a slevy 

První inzertní strana (str. 2) +25 %
Zadní obálka +50 %
Grafické zpracování individuálně
3 - 6 uveřejnění  -5 %
7 - 9 uveřejnění  -15 %
10 - 12 uveřejnění  -20 %
Více než 12 uveřejnění  individuálně 

 

Příjem inzerce:

Gustav Libra tel. 602 616 510 
   libra@regionalnivydavatelstvi.cz

 

 

Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003