Přejít k hlavnímu obsahu

Rámcová strategie rozvoje města 2014 - 2024

Rámcová strategie rozvoje statutárního města Chomutova vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2014-2024. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST:

Projektový záměr, který je k dispozici níže, můžete zasílat na adresu: t.rodlingova@chomutov.cz.

Formulář ke stažení