Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled poskytnutých informací 2019

  01_MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL
  02_STAV KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ
  03_INVESTIČNÍ PLÁNY
  04_IMPLEMENTACE GDPR
  05_ZÁZNAM Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ - BOLEBOŘ
  06_PŘECHOD U KAUFLANDU
  08_VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ
  09_NÁKLADY NA SVOZ ODPADU
  10_MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
  11_ODKUP MAJETKU
  12_VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
  13_PROJEKT ZAHRADA ZELENÁ
  15_MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
  16_ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
  17_PRODEJ ČÁSTI POZEMKU
  18_KOMUNIKACE S OBČANY
  19_PLÁNOVACÍ SMLOUVA
  20_FOTODOKUMENTACE PŘESTUPKU
  21_ZÁZNAM O KONTROLNÍ PROHLÍDCE STAVBY
  22_PROSTŘEDKY MĚŘENÍ RYCHLOSTI
  23_POZEMKY OBCE CHOMUTOV
  24_POZEMKY OBCE MÁLKOV
  25_POZEMKY OBCE BŘEZNO
  26_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
  27_AKCIONÁŘ SPOLEČNOSTI
  28_AREÁL BANDA
  29_SYSTÉM HUSTOTY SILNIČNÍHO PROVOZU
  30_STACIONÁRNÍ RADARY
  31_DOPRAVNÍ PŘESTUPKY
  32_BENEFIČNÍ FESTIVAL
  33_VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
  34 - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
  35 - AKCE LETNÍ KINO 13.06.2019
  36 - KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ LETNÍHO KINA
  37 - AKCE LETNÍ KINO 14.06.2019
  38 - BANDA FESTIVAL
  39- VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ
  41_LETNÍ KINO 25.7.
  42_LETNÍ KINO 27.7.
  43_VYŘÍZENÍ PŘESTUPKU
  44_LISTINY O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
  46_KONTROLY STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ
  47_ÚHRADA PARKOVNÉHO
  48_POSKYTNUTÍ ROZHODNUTÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU
  49_ODSTRANĚNÍ VODNÍHO DÍLA ODKALIŠTĚ VYSOČANY
  50_NÁKUP ZAVLAŽOVACÍCH VAKŮ
  51_KAMENCOVÉ JEZERO 28.9.2019 - PARTY NA MOLE
  52_BROŽURA TRIPPER
  53_STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE
  55_POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ
  56_VÝSLEDEK AUDITU A JEDNÁNÍ O HROBECH
  57_LISTINY STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO ROSTŘEDÍ
  58_RADAR PÍSEČNÁ
  59_SPRÁVCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
  60_PIVNÍ PĚTIBOJ
  62_DOKUMENTY VODOPRÁVNÍHO A STAVEBNÍHO ÚŘADU
  63_LISTINY STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPAKOVANĚ
  64_PŘESTUPEK RADAR
  65_NÁLEZOVÁ DATABÁZE OCHRANY PŘÍRODY
  66_VYMYŠLENÉ INFORMACE
  68_DOKUMENTY ZE SPRÁVNÍHO SPISU