Přejít k hlavnímu obsahu

Symboly města a publicita

znak městaZnak města

Vychází z heraldického znaku (na modrém štítě stříbrná hradební zeď s cimbuřím, nad níž stojí dvě stříbrné věže). K použití jsou 3 možné varianty, každá v barevném, jednobarevném, šedivém a inverzním provedení.

První znak byl městu udělen 28. října 1396. Současný užívaný městský znak byl městu udělen listinou s nákresem, jejíž originál je v Okresním archivu v Kadani, králem Ladislavem Pohrobkem dne 13. listopadu 1457.

znak Chomutova

Prapor města

Původ historického městského praporu není přesně doložen. Prapor se skládá z modré (spodní) a bílé (horní) části, uprostřed je umístěn znak města v původní podobě z roku 1457.

Historický prapor statutárního města Chomutova se používá při slavnostních příležitostech k vyvěšení na důstojných místech nebo k jinému důstojnému způsobu použití.

prapor města

Logo města

Logo významně ovlivňuje vnímání města Chomutova a přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti jeho obyvatel a návštěvníků. Město se od roku 2011 prezentuje i svým novodobým logem Jeho posláním je především rychle, jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat statutární město Chomutov Jednotný vizuální styl, jehož je logo základní součástí, je způsob prezentace statutárního města Chomutov uvnitř i navenek zdůrazňuje hodnoty, které město prosazuje, orientuje a informuje cílové skupiny komunikačních aktivit města Síla loga nespočívá pouze v jeho grafické podobě, ale i v jeho důsledném jednotném užívání Součástí jednotného vizuálního stylu je vlastní logo se svými povolenými variantami provedení, písmo, barvy a způsob užití Logo statutárního města Chomutova je tvořeno grafickým symbolem, použitelným i samostatně, a nápisem Grafický symbol se skládá ze čtyř objektů původně vytvořených z motivu gotického okna, které reprezentuje bohatou historii a tradici města Každý ze čtyř objektů má svoji specifickou barvu zastupující vždy jednu z oblastí přispívající k příjemnému životu ve městě Oranžový patří Podkrušnohorskému zooparku, zelený Bezručovu údolí a snahám o zlepšování životního prostředí, tmavě modrý Kamencovému jezeru a volnočasovým aktivitám a konečně světle modrý hokeji a rozvoji sportu v regionu.

Pro použití loga se podává žádost na odbor vnějších vztahů ZDE.

znak Chomutova

Publicita

Pořádá-li se akce, která se uskuteční za finančního přispění města, popř. pod jeho záštitou či záštitou primátora města, je potřeba dodržet publicitu umístěním loga města na tiskoviny spojené s akcí (plakáty, letáky, pozvánky atp.). Dále je vhodné do prostor, kde se akce koná umístit banner s logem města. Bannery v různém formátu i provedení (pvc folie, kappa deska, roll-up nebo X banner) jsou k zapůjčení u pracovníků infocentra (kontakty ZDE).

Použití znaku města schvaluje Zastupitelstvo statutárního města Chomutova.