Přejít k hlavnímu obsahu

Projekt Inkluzivní vzdělávání v Chomutově

Statutární město Chomutov zahájilo 1. 7. 2016 realizaci projektu, který je zaměřený na podporu inkluze v oblasti předškolního vzdělávání a na podporu realizace proinkluzivních opatření. Specifickým cílem Projektu je zkvalitnění vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.

Realizace projektu je zaměřena na téma I „Předškolní vzdělávání“, jehož cílem je podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, ale také podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Aktivity projektu se zaměřují na rozvoj dětí v rámci předškolních center a spolupráci pedagogů/pedagožek MŠ s rodiči. 

Projekt je dále zaměřen na téma II „Prevence školní neúspěšnosti“. Cílem tématu je podpořit především žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu těchto žáků ze vzdělání. Aktivity se zaměřují na podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a rodičů. Rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve vzdělávání. Mimo to cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotností.

Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ je podáván ve spolupráci s partnerskými organizacemi:

  • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335, IČ: 72744260
  • Základní škola Chomutov, Písečná 5144, IČ: 00831476
  • Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, IČ: 46789685
  • Základní škola Chomutov, Školní 1480, IČ: 46789731
  • Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČ: 46789677
  • Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova 635/24, IČ: 25755277

 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.