Přejít k hlavnímu obsahu

Místo

ÚP Místo

Zastupitelstvo obce Místo schválilo Územní plán obce Místo dne 15. 6. 2006. Územní plán obce Místo je k nahlédnutí na obecním úřadě v Místě, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.