Přejít k hlavnímu obsahu

Místo

ÚP Místo

Zastupitelstvo obce Místo schválilo obecně závaznou vyhláškou Územní plán obce Místo dne 15. 6. 2006 s účinností od 2. 7. 2006.

Pořizovatelem Územního plánu obce Místo byla obec Místo.

dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán obce Místo včetně dokladů o jeho pořízení uložen Obecním úřadě Místo a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán obce Místo uložen a k nahlédnutí na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.