Přejít k hlavnímu obsahu

Úřední deska

Ostatní
Pozvánka na turistický pochod ,,Se Severem na Bukovku" 14.10.2023
Původce
Jana Rajová
jana.rajova@rozhlas.cz
Zveřejnit
OD 22.9.2023
DO 16.10.2023
Dokument
Dokumenty Krajského úředu Ústeckého kraje
Stanovisko SEA dle §10g ZOPV k Vyhodnocení SEA ke změně č.1 NÚP Hrušovany
Původce
Ústecký kraj, IČ:70892156
DS: t9zbsva, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Czech Republic
Zveřejnit
OD 22.9.2023
DO 9.10.2023
Dokument
Dopravní agendy
Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kyjická, Dřínovská, Chomutov: PÚP - jeřáb+návěs 12. 10. 202
Původce
Magistrát města Chomutova, úřední deska, IČ:00261891
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov - Chomutov, Czech Republic
Zveřejnit
OD 22.9.2023
DO 8.10.2023
Dokument
Dražební vyhlášky
Dražební jednání - 25.10.23, Průmyslový areál SLUNA - VOLVO V70
Původce
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202,Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
Zveřejnit
OD 22.9.2023
DO 26.10.2023
Dokument
Ostatní
ČD - Omezení provozu - Konání výluky 30.09.23 a 01.10.23
Původce
České dráhy, a. s.
JaresovaB@gr.cd.cz
Zveřejnit
OD 20.9.2023
DO 2.10.2023
Dokument
Záměr obce prodat, pronajmout, směnit, nebo vypůjčit nemovitý majetek
Zveřejnění záměru - prodej pozemku p.č. 3098/3 v k.ú. Chomutov II
Původce
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zveřejnit
OD 20.9.2023
DO 6.10.2023
Dokument
Záměr obce prodat, pronajmout, směnit, nebo vypůjčit nemovitý majetek
Pronájem částí 10 pozemků v k.ú.CV II-stavba I/13 Chomutov,most ev.č. 13-029E.3
Původce
MMCH
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zveřejnit
OD 20.9.2023
DO 6.10.2023
Dokument
Záměr obce prodat, pronajmout, směnit, nebo vypůjčit nemovitý majetek
Pronájem části pozemku parc. č. 3511/12 a 3511/2 v k.ú. Chomutov I (převod nájmu)
Původce
MMCH
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zveřejnit
OD 19.9.2023
DO 5.10.2023
Dokument
Vodoprávní úřad
OZNÁMENÍ o zahájení řízení - stanoviska: Reko MS Chomutov - M.Gorkého+1
Původce
Magistrát města Chomutova, úřední deska, IČ:00261891
Zborovská 4602, 430 01 Chomutov - Chomutov, Czech Republic
Zveřejnit
OD 19.9.2023
DO 5.10.2023
Dokument
Záměr obce prodat, pronajmout, směnit, nebo vypůjčit nemovitý majetek
Pronájem částí 10 pozemků v k.ú. Chomutov II - stavba I/13 Chomutov, most ev.č. 13-029E.3
Původce
MMCH
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Zveřejnit
OD 18.9.2023
DO 4.10.2023
Dokument