Přejít k hlavnímu obsahu

Všehrdy

ÚP Všehrdy

Zastupitelstvo obce Všehrdy vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 25. 6. 2012 Územní plán Všehrdy s účinností od 10. 7. 2012.

Pořizovatelem Územního plánu Všestudy byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Všehrdy včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Všehrdy a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Všehrdy uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.