Přejít k hlavnímu obsahu

Všehrdy

ÚP Všehrdy

Zastupitelstvo obce Všehrdy vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 25.6.2012 Územní plán Všehrdy s účinností od 10.7.2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je  Územní plán Všehrdy   včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Všehrdy a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Všehrdy uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.