Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled místních poplatků

Poplatek

Poplatník

Sazba poplatku

Splatnost

Poplatek ze psů

rodinné domy (zahrádka)

držitel psa

500 Kč za psa / rok

jednorázově k 31.3. kalendářního roku, (po 31.3. do 15 dní od nabytí psa)

bytové domy (nad 2 byty)

1 500 Kč za psa / rok

důchodci

200 Kč za psa / rok

podnikatelské subjekty

1 500 Kč za psa / rok

za 2. a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %

Poplatek z pobytu turista

21 Kč za lůžko / den

čtvrtletně

Ubytovací poplatek

hotely, penziony, privát ubytování, zaměstnanecké ubytovny

ubytovatel

6 Kč za lůžko / den

čtvrtletně

Poplatek za užívání veřejného prostranství

uživatel VP

max. 10 Kč / m2 / den,

(zákon a OZV stanoví, u kterých druhů záborů se poplatek zvyšuje až na desetinásobek).

před zahájením užívání

Poplatek za komunální odpady

občan

 800 Kč / osoba /rok

čtvrtletně

Odkazy