Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled místních poplatků

Poplatek
Poplatník
Sazba poplatku
Splatnost
Poplatek ze psů rodinné domy (zahrádka) držitel psa 500 Kč za psa / rok ročně
bytové domy (nad 2 byty) 1 500 Kč za psa / rok
osoby starší 65 let 200 Kč za psa / rok
podnikatelské subjekty   1 500 Kč za psa / rok
za 2. a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %
Poplatek z pobytu turista 21 Kč za lůžko / den měsíčně
Poplatek za užívání veřejného prostranství uživatel VP max. 10 Kč / m2 / den, (zákon a OZV stanoví, u kterých druhů záborů se poplatek zvyšuje až na desetinásobek). před zahájením užívání
Poplatek za komunální odpady občan  800 Kč / osoba /rok

čtvrtletně

Odkazy