Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled místních poplatků

Poplatek

Poplatník

Sazba poplatku

Splatnost

Poplatek ze psů

rodinné domy (zahrádka)

držitel psa

500 Kč za psa / rok

ročně
bytové domy (nad 2 byty)

1 500 Kč za psa / rok

osoby starší 65 let 200 Kč za psa / rok

podnikatelské subjekty

  1 500 Kč za psa / rok

za 2. a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %

Poplatek z pobytu turista

21 Kč za lůžko / den

měsíčně

Poplatek za užívání veřejného prostranství

uživatel VP

max. 10 Kč / m2 / den,

(zákon a OZV stanoví, u kterých druhů záborů se poplatek zvyšuje až na desetinásobek).

před zahájením užívání

Poplatek za komunální odpady

občan

 800 Kč / osoba /rok

čtvrtletně

Odkazy