Přejít k hlavnímu obsahu

Město a samospráva

Chomutov

Statutární město Chomutov je spravováno zastupitelstvem, které rozhoduje o majetkoprávních úkonech obce a dalších záležitostech dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jeho novel. Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá právě zastupitelstvu obce. Ve vedení města pak stojí primátor a jeho náměstci.

V rámci sekce naleznete vyhlášky a nařízení města, informace k hospodaření města, informace o dotacích a dotační politice či k rozvoji města.

K dispozici jsou také odkazy na úřady a organizace města, kraje a státu a školy a další vzdělávací zařízení v rámci města.