Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum komunitního plánování

Náplň činnosti Centra komunitního plánování

- zajištění realizace aktivit či projektů souvisejících s naplňováním cílů a opatření komunitního plánu, strategického plánu sociálního začleňování a integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace

- dohled nad poskytováním služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Sociálním centru Kamínek, a organizační zajištění jejich chodu

- správa objektu Sociálního centra Kamínek č. p. 5249, Školní pěšina, Chomutov

Kontakty