Přejít k hlavnímu obsahu

Málkov

ÚP Málkov

Zastupitelstvo obce Málkov schválilo obecně závaznou vyhláškou dne 21. 12. 2006 Územní plán obce Málkov s účinností od 22. 12. 2006, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu obce Málkov vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2009 ze dne 20. 4. 2009 Zastupitelstvem obce Málkov s účinností od 26. 5. 2009
  • Změnou č. 2 Územního plánu obce Málkov vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2014 ze dne 21. 7. 2014 Zastupitelstvem obce Málkov s účinností od 11. 8. 2014

Pořizovatelem Územního plánu obce Málkov i jeho změn č. 1 a 2 byl Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán obce Málkov i jeho změny č. 1 a 2 a právního stavu po změně č. 2 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na obecním úřadě Málkov a je zde do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán obce Málkov včetně jeho změn č. 1 a 2 a právního stavu po změně č. 2 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Málkov, na základě požadavku z Územního plánu obce Málkov, byla dne 1. 2. 2011 schválena možnost využití Územní studie Málkov, lokalita Z 1/1 Zelená. Na základě § 30 odst. 6 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění byla posouzena její aktuálnost a schváleno pořizovatelem ukončení možnosti jejího využití dne 24. 1. 2019.

Pro správní území obce Málkov, na základě požadavku z Územního plánu obce Málkov, byla dne 4. 2. 2019 schválena možnost využití Územní studie lokality Z1/3, Málkov. 

Uvedená územní studie je uložena u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Málkov, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Odboru územního plánování a stavebním řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.