Přejít k hlavnímu obsahu

Strategický plán sociálního začleňování

Strategický plán sociálního začleňování města Chomutova na období let 2017–2020 je strategickým dokumentem, který zahrnuje analýzu sociálních problémů města a návrhy na jejich řešení. Zabývá se oblastí bezpečnosti, bydlení, zaměstnanosti a oblastí rodiny, mládeže, zdraví či dluhovou problematikou. Soustřeďuje se na celkový rozvoj města s důrazem na řešení sociálních témat.