Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro národnostní menšiny

Podle §117 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.


Členové výboru

  • Renata Adamová - předsedkyně

 

Kontakty