Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro národnostní menšiny

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. 457/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Podle §117 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.


Termíny jednání 

Jednání se uskuteční vždy od 16 hodin v zasedací místnosti č.18 ve Zborovské ulici čp. 4602

 • čtvrtek 16.3.2023
 • čtvrtek 20.4.2023
 • čtvrtek 18.5.2023
 • čtvrtek 22.6.2023
 • čtvrtek 07.09.2023
 • čtvrtek 19.10.2023
 • čtvrtek 23.11.2023
 • pátek 15.12.2023

Členové výboru

 • Bc. Renata Adamová - předsedkyně
 • Jiří Touška, MBA
 • PaeDr. Jan Micka
 • Alena Katela
 • Mgr. Miloslav Šedý
 • Ing. Daniel Černý
 • Renata Karásková
 • Kateřina Romaňáková
 • Bohdan Herasko
 • Ing. Pham Viet Dong
 • Gabriela Hrehorovská
 • Ing. Ralf Kohout

 

Kontakty