Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro národnostní menšiny

Podle §117 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.

Členové výboru

 • Renata Adamová - předsedkyně výboru
 • Ing. Alice Hlaváčková
 • PhDr. Irina Malinová
 • Kateřina Romaňáková
 • Alena Katela
 • Ing. Pham Viet Dong
 • Bc. Milan Adam
 • Ing. Daniel Černý
 • Petr Troníček
 • Azad Hussein
 • Ing. Antonín Rössler
 • Stanislav Mandát
 • Jiří Touška, MBA
 • Ladislav Hrehorovský
 • Libuše Zmátlová
 • PaedDr. Jan Micka

Kontakty