Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro národnostní menšiny

Výbor pro národnostní menšiny byl zřízen Zastupitelstvem města Chomutova na základě Usnesení č.   180/03 ze dne 29.09.2003, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 117, § 118 jako iniciativní orgán Zastupitelstva města Chomutova.

Výbor národnostních menšin působí ve složení romské, ukrajinské, vietnamské, rusínské, německé a maďarské menšiny.

Poslání výboru:

 • Zajišťuje kontakt vedení města s představiteli národnostních menšin žijících ve městě.
 • Vytváří podmínky pro organizování kulturně-společenských akcí příslušníků jednotlivých národnostních menšin i akcí společných.
 • Pomáhá se zprostředkováním kontaktů pro příslušníky národnostních menšin, kteří se ocitli bez zaměstnání (resp. bez příjmů).
 • Spolupracuje s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZSMCH.
 • Vytváří prostor pro prezentaci národnostních menšin v tištěných i elektronických médiích města.

Termíny jednání 

Jednání se uskuteční vždy od 16 hodin v zasedací místnosti č.18 ve Zborovské ulici čp. 4602

 • čtvrtek 16.3.2023
 • čtvrtek 20.4.2023
 • čtvrtek 18.5.2023
 • čtvrtek 22.6.2023
 • čtvrtek 07.09.2023
 • čtvrtek 19.10.2023
 • čtvrtek 23.11.2023
 • pátek 15.12.2023

Členové výboru

 • Bc. Renata Adamová - předsedkyně
 • Jiří Touška, MBA
 • PaeDr. Jan Micka
 • Alena Katela
 • Mgr. Miloslav Šedý
 • Ing. Daniel Černý
 • Renata Karásková
 • Kateřina Romaňáková
 • Bohdan Herasko
 • Ing. Pham Viet Dong
 • Gabriela Hrehorovská
 • Ing. Ralf Kohout

 

Kontakty