Přejít k hlavnímu obsahu

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace

Městské lesy Chomutov

www.lesy-cv.cz

O organizaci

Usnesením zastupitelstva Města Chomutov č.j.: 263/92 ze dne 17.12.1992 byla k 1.1.1993 zřízena příspěvková organizace Městské lesy Chomutov.

Organizace byla zřízena za účelem zajištění správy, ochrany a využití majetku města a zabezpečení činností s tímto účelem souvisejících.

Předmětem činnosti je:

 • odborná správa lesů
 • pěstební činnost, nákup a prodej výpěstků, nákup a prodej semen lesních dřevin
 • těžební činnost, nákup a prodej surové dřevní hmoty, těžební práce mimo les
 • zajištění a provoz myslivosti
 • výroba a prodej produktů drobné lesní výroby
 • správa provozovaných nemovitostí ve vlastnictví zřizovatele

Ostatní činnosti a nabízené služby

 • přeprava dříví vyvážecí soupravou
 • pořez dřevní hmoty pásovou pilou
 • výroba jednoduchých dřevěných konstrukcí
 • likvidace a úklid přestárlých, překážejících nebo nebezpečných stromů
 • realizace parkových prací
 • dodávky odborných prací na zakázku
 • Sídlo Městských lesů v Hoře svatého Šebestiána

Lesní majetek města je tvořen několika komplexy. Největší část leží na náhorní plošině Krušných hor mezí obcí Hora Svatého Šebestiána a státní hranicí se SRN v nadmořské výšce kolem 850 m n.m. Nachází se zde několik chráněných území včetně Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. Tato část majetku také tvoří podstatnou výměru uznané honitby, kde je provozována myslivost. Zbývající lesní majetek Města Chomutov se nachází na svazích Krušných hor blíže k Chomutovu.

Územní působnost je vymezena vlastnickými vztahy města a zasahuje do 20 katastrálních území. Celková rozloha obhospodařovaných pozemků je v současné době větší než 3000 ha. Podstatná část majetku je situována do oblasti Hory Sv. Šebestiána, menší část se nachází poblíž samotného města Chomutova. Na rozdíl od uceleného komplexu „lesů“ v blízkosti hraničního přechodu se SRN je majetek ve spodní části území značně roztříštěn a v řadě případů nejsou přesné historické hranice v terénu dodnes jednoznačně určeny. Za sídlo organizace byla s ohledem na těžiště zájmů zvolena Hora Sv. Šebestiána.

Město ve svých lesích začalo hospodařit z řady důvodů. Lesní pozemky i porosty na nich představují značný majetek, jehož ostatní přínosy převažují nad požadavkem momentální ekonomické efektivnosti. Tradice chomutovských městských lesů byla založena v 17. století, výrazných lesnických úspěchů bylo dosaženo v první polovině 20. století. V této době tvořily městské lesy nepřehlédnutou součást přírody zdejšího kraje a dokumentovaly i kulturní vyspělost celé oblasti.

Cílem hospodaření organizace Městské lesy Chomutov je nově vypěstovat les s vysokým funkčním potenciálem, přiměřeným daným přírodním podmínkám, který umožní les využívat především k účelům ekologickým, environmentálně-hydrickým či rekreačně-kulturním.

Mapa lesů

Mapa lesů

Hospodaření organizace

ZDE naleznete povinně zveřejňované informace k hospodaření této organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. 

 

Kontakty

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace