Přejít k hlavnímu obsahu

Výsluní

ÚP Výsluní

Zastupitelstvo obce Výsluní schválilo opatřením obecné povahy č. 1/2022 Územní plán Výsluní dne 20. 9. 2022 s účinností od 25. 10. 2022.

Pořizovatelem Územního plánu Výsluní byl Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Výsluní včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Městském úřadu Výsluní a je zde možno do něj i dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Výsluní uložen a k nahlédnutí na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.