Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní komise

Dopravní komise Rady statutárního města Chomutov vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Zasedá pravidelně každý měsíc a řídí se pevným programem jednání. Komise má 7 členů. Mezi hlavní body patří kontrola předešlých úkolů, dále řešení problematiky z odborů města a v neposlední řadě přijímání doporučujících stanovisek z podnětů občanů. Na komisi se může obrátit každý občan Chomutova a komise každou připomínku projedná a předloží radě vlastní stanovisko k řešení. Je-li to účelné a žádoucí může komise k projednání úkolů konat výjezdní zasedání.


Termíny jednání

 • úterý 28.3.2023 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 19.9.2023 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 31.10.2023 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 28.11.2023 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 19.12.2023 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)

Členové komise

 • Jaroslav Komínek, MBA - předseda komise
 • Ladislav Drobný
 • Petr Kaiser
 • Martin Ritter
 • Jan Smítka
 • Bc. Vítězslav Vild
 • Karel Effenberger

Kontakty