Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní komise

Dopravní komise Rady statutárního města Chomutov vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Zasedá pravidelně každý měsíc a řídí se pevným programem jednání. Komise má 9 členů. Část je z řad zastupitelů, ale z větší části jsou zde zastoupeni odborníci z veřejnosti. Jakoby 10. členem je tajemník komise, což je zástupce z odboru statutárního města Chomutov. Mezi hlavní body patří kontrola předešlých úkolů, dále řešení problematiky z odborů města a v neposlední řadě přijímání doporučujících stanovisek z podnětů občanů. Na komisi se může obrátit každý občan Chomutova a komise každou připomínku projedná a předloží radě vlastní stanovisko k řešení. Je-li to účelné a žádoucí může komise k projednání úkolů konat výjezdní zasedání.


Členové komise

  • Jaroslav Komínek - předseda komise
  • Vítězslav Vild
  • Petr Kaiser
  • Jaroslav Procházka
  • Stanislav Mikšovic
  • Rudolf Pavlíček
  • Beneš Vraný
  • Ing. Antonín Rössler
  • Jindřich Petráček

 

Kontakty