Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní komise

Komise dopravy je iniciativním a poradním orgánem Rady města ve věcech dopravy. Přináší a zabývá se podněty k řešení parkování, dopravního značení, MHD, stavebních úprav komunikací. Svá stanoviska poskytuje Radě k dalšímu jednání.

Zabývá se dopravní situací, sleduje připravované záměry v oblasti dopravy a udržitelné mobility, vydává k nim stanoviska a navrhuje svá řešení.

Předkládá návrhy do plánu investic, na základě odborných názorů členů komise, či stálých hostů, jako jsou například zástupci Městské Policie, Dopravního podniku a dalších.

Projednává a navrhuje opatření, která k dopravní dostupnosti, jako je například dopravní obslužnost, trasy MHD, změny jízdních řádů, opravy vozovek a chodníků. Projednává a navrhuje změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změny a upřesnění dopravního značení, vymezení parkovacích míst.

Projednává koncepční materiály vztahující se k dopravě.

Doporučuje zpracování investičních záměrů na realizaci nových staveb dopravní infrastruktury, chodníky, vozovky, zastávky MHD.

Zabývá se podněty a stížnostmi občanů dotýkajícími se oblasti dopravy, MHD a udržitelné mobility.

Plní další úkoly, kterými ji pověří rada města.


Termíny jednání

 • úterý 9.1.2024 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 13.2.2024 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 12.3.2024 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 9.4.2024 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 14.5.2024 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)
 • úterý 11.6.2024 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)

Členové komise

 • Jaroslav Komínek, MBA - předseda komise
 • Ladislav Drobný
 • Petr Kaiser
 • Martin Ritter
 • Jan Smítka
 • Bc. Vítězslav Vild
 • Karel Effenberger

Kontakty