Přejít k hlavnímu obsahu

Dopravní komise

Dopravní komise Rady statutárního města Chomutov vznikla jako poradní a iniciativní orgán Rady města. Zasedá pravidelně každý měsíc a řídí se pevným programem jednání. Komise má 7 členů. Mezi hlavní body patří kontrola předešlých úkolů, dále řešení problematiky z odborů města a v neposlední řadě přijímání doporučujících stanovisek z podnětů občanů. Na komisi se může obrátit každý občan Chomutova a komise každou připomínku projedná a předloží radě vlastní stanovisko k řešení. Je-li to účelné a žádoucí může komise k projednání úkolů konat výjezdní zasedání.


Termíny jednání

  • úterý 28.3.2023 od 15:00hod v zasedací místnosti odboru majetku města (Chelčického)

Členové komise

  • Jaroslav Komínek, MBA - předseda komise
  • Ladislav Drobný
  • Petr Kaiser
  • Martin Ritter
  • Jan Smítka
  • Bc. Vítězslav Vild

Kontakty