Přejít k hlavnímu obsahu

Rada statutárního města

Činnost rady města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Zákon mimo jiné praví: Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby. Její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

TERMÍNY rady města v roce 2023:

I. pololetí

  • 16.1., 6.2., 21.2., 13.3., 27.3., 11.4., 2.5., 22.5., 12.6., 27.6.

II. pololetí

  • 24.7., 21.8., 12.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 27.11., 4.12.

TERMÍNY rady města v roce 2024:

I. pololetí

  • 15.1, 29.1, 12.2, 27.2, 18.3, 2.4, 15.4, 6.5, 20.5, 3.6, 25.6

II. pololetí

  • 22.7, 26.8, 2.9, 30.9, 14.10, 4.11, 25.11, 2.12

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel.: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov.cz

Kontakty

Komise rady města