Přejít k hlavnímu obsahu

Droužkovice

ÚP Droužkovice

Zastupitelstvo obce Droužkovice vydalo dne 20. 12. 2019 opatřením obecné povahy č. 1/2019 Územní plán Droužkovice s účinností od 7. 1. 2020.

Pořizovatelem Územního plánu Droužkovice byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Droužkovice včetně dokladů o jeho pořízení uložen na obecním úřadě Droužkovice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Droužkovice uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova - Odboru rozvoje a investic a na Odboru stavební úřad a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.