Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášky města

 • OZV 4/2001 - o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Chomutov a Jirkov ve znění změn a doplňků
 • OZV 9/2003 - kterou se nově upravuje zřízení městské policie
 • OZV 6/2005 - kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 • OZV 4/2006 - návštěvní řád Podkrušnohorského zooparku
 • OZV 4/2011 - kterou se mění OZV 9/2003, kterou se nově upravuje zřízení městské policie a zrušuje OZV 1/2004
 • OZV 8/2011 - o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb
 • OZV 1/2013 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • OZV 3/2016 - o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven
 • OZV 4/2016 - kterou se mění OZV č.1/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 • OZV 6/2016 - kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Chomutovem
 • OZV 3/2017 - o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu
 • OOP - Vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů 
 • OZV 1/2019 - o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
 • OZV 2/2019 - o místním poplatku z pobytu
 • OZV 3/2019 - o místním poplatku ze psů
 • OZV 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • OZV 5/2019 - kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Chomutovem a vymezuje část společného školského obvodu
 • OZV 2/2020 - kterou se stanoví sytém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
 • OZV 3/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • OZV 5/2020 - o omezení provozování některých hazardních her
 • OZV 3/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • OZV 2/2022 - kterou se stanoví systém odpadového hospodářství
 • OZV 3/2022 - o regulaci hlučných činností a o výjimečném zkrácení doby nočního klidu