Přejít k hlavnímu obsahu

Kalek

ÚP Kalek

Zastupitelstvo obce Kalek vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2007 dne 2. 11. 2007 Územní plán Kalek s účinností od 21. 11. 2007, který byl měněn:

  • změnou č. 1 územního plánu Kalek vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2010 dne 10. 3. 20210 zastupitelstvem obce Kalek s účinností od 20. 5. 2010.

Pořizovatelem Územního plánu i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Kalek i jeho změna č. 1 včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Kalek a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Kalek včetně jeho změny č. 1 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.