Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. xxx/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Posuzuje a vyjadřuje se ke vzdělávacím koncepcím, resp. k jejím změnám a zaměření. Předkládá návrhy na zlepšení školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními. Spolupůsobí v oblasti prevence rizikového chování. Spolupracuje se zástupci zřizovatele ve školských radách. Spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a profesními svazy. Plní úkoly a zpracovává podněty zadané ZSMCH v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti.


Termíny jednání

Naplánované termíny zasedání výboru v roce 20xx:

  • dne xx.xx.20xx od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č. 28

Členové výboru

  • PaedDr. Jan Micka - předseda

 

Kontakty