Přejít k hlavnímu obsahu

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 usnesením č. 268/18 ze dne 21.11.2018.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Posuzuje a vyjadřuje se ke vzdělávacím koncepcím, resp. k jejím změnám a zaměření. Předkládá návrhy na zlepšení školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními. Spolupůsobí v oblasti prevence rizikového chování. Spolupracuje se zástupci zřizovatele ve školských radách. Spolupracuje s úřady práce, zaměstnavateli a profesními svazy. Plní úkoly a zpracovává podněty zadané ZSMCH v oblasti výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Naplánované termíny zasedání výboru v roce 2020:

 • dne 22.01.2020 od 15:00 hodin – Odbor školství MMCH
 • dne 19.02.2020 od 15:00 hodin – OHK Chomutov
 • dne 25.03.2020 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č.28
 • dne 29.04.2020 od 15:00 hodin – PPP Chomutov
 • dne 20.05.2020 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č.28
 • dne 17.06.2020 od 15:00 hodin – ÚP Chomutov
 • dne 23.09.2020 od 15:00 hodin – Městská policie Chomutov
 • dne 21.10.2020 od 15:00 hodin – Gymnázium Chomutov
 • dne 18.11.2020 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č.28
 • dne 09.12.2020 od 15:00 hodin – MMCH zasedací místnost č.28

 

Členové:

 • Mgr. Jan Mareš, MBA - předseda výboru
 • PaedDr. Jan Micka,
 • Mgr. Michal Vlach,
 • PaedDr. Bc. Soňa Valušková,
 • Mgr. Jaroslav Zahrádka,
 • Mgr. Andrea Fricová,
 • Bc. Elvíra Hahnová,
 • Mgr. Miloslav Hons,
 • Ing. Jan Lacina,
 • Bc. Eliška Smetanová,
 • Mgr. Dagmar Vlčková, Dis.

 

Kontakty