Přejít k hlavnímu obsahu

Kvalita magistrátu města Chomutova

Naším cílem je neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných klientům magistrátu, zkvalitňování činností při správě městského majetku a trvalé zvyšování kvality života v rámci udržitelného rozvoje při hájení veřejného zájmu.

Usilujeme o to, aby nás klient vnímal jako partnera, se kterým spolupracuje na společné věci.

Chceme být moderním, otevřeným, přívětivým a zákaznicky orientovaným úřadem opírajícím se o všestranně vzdělané, vnitřně motivované a se strategií ztotožněné zaměstnance, tedy respektovanou institucí, která bude efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat veřejnou správu.

Magistrát města Chomutova je - co se týče kvality - zapojen do těchto systémů: