Přejít k hlavnímu obsahu

Nezabylice

ÚP Nezabylice

Zastupitelstvo obce Nezabylice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2008 dne 22.8.2008 Územní plán Nezabylice s účinností od 10.9.2008, který byl měněn:

  • Změnou č. 2 Územního plánu Nezabylice vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 14. 5. 2020 zastupitelstvem obce Nezabylice s účinností od 13. 8. 2020

Pořizovatelem Územního plánu Nezabylice i jeho změny č. 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Nezabylice i jeho změna č. 2 a úplné znění po této změně včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Nezabylice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Nezabylice i jeho změna č. 2 a úplné znění po této změně uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.