Přejít k hlavnímu obsahu

Nezabylice

ÚP Nezabylice

Zastupitelstvo obce Nezabylice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2008 dne 22. 8. 2008 Územní plán Nezabylic s účinností od 10. 9. 2008, který byl měněn:

  • Změnou č. 2 Územního plánu Nezabylic vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 14. 5. 2020 zastupitelstvem obce Nezabylice s účinností od 13. 8. 2020.

Pořizovatelem Územního plánu Nezabylic i jeho změny č. 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Nezabylic i jeho změna č. 2 a úplné znění po této změně včetně dokladů o jeho pořízení uložen na obecním úřadě Nezabylice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Nezabylic i jeho změna č. 2 a úplné znění po této změně uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.