Přejít k hlavnímu obsahu

Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj

Komise pro kulturu, kreativitu a komunitní rozvoj je poradním orgánem Rady Statutárního města Chomutova, která pracuje na základě vlastního plánu činnosti a dále plní úkoly, kterými ji rada města pověří.
Plní především tyto úkoly:

 • Vyhlašuje dotační programy oblasti kultury, kreativity, regionální historie a komunitního rozvoje.
 • Stanovuje kritéria hodnocení žádostí a přidělování dotací.
 • Hodnotí žádosti podle stanovených kritérií.
 • Doporučuje radě města a zastupitelstvu přidělení dotací žadatelům.
 • Přichází s podněty pro radu, jež vedou k podpoře talentů, zájmové umělecké činnosti a kulturního vyžití občanů města Chomutova a jeho návštěvníků. Tedy města kulturního a přívětivého, na které mohou být jeho obyvatelé hrdí. 

Pravidla pro dotační politiku města naleznete ZDE.

Grantový portál města.


Termíny jednání - rok 2024

 • 24. ledna, 28. února, 20. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 18. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince vždy od 15:00hod v místnosti č.28, radnice 1. patro


Členové komise

 • PaedDr. Jan Micka - předseda komise
 • Ing. Ladislav Bittner
 • Ing. Ladislav Drlý
 • Jakub Kindl
 • Dan Klepl
 • Mgr. Valentína Klimešová
 • Petr Veverka
 • Veronika Roubínková
 • Ing. arch. Václav Rusňák
 • Karel Spour
 • Ing. Daniel Valuška
 • Milan Soukup
 • Bc. Jiří Richter

Kontakty