Přejít k hlavnímu obsahu

Jirkov

UP Jirkov

Zastupitelstvo města Jirkov vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2024 dne 17.4.2024 Územní plán Jirkov s účinností ode dne 11.5.2024.

Pořizovatelem Územního plánu Jirkov byl úřad územního plánování - Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „SZ“), aplikovatelného na základě § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je Územní plán Jirkov včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Městském úřadě Jirkov a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Jirkov uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na  Městském úřadu Jirkov, Odboru stavební úřad a životní prostředí a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.