Přejít k hlavnímu obsahu

Vrskmaň

ÚP Vrskmaň

Zastupitelstvo obce Vrskmaň vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 17. 8. 2010 Územní plán Vrskmaň s účinností od 3. 9. 2010, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu Vrskmaň vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2015 dne 23. 3. 2015 zastupitelstvem obce Vrskmaň s účinností od 13. 4. 2015,
  • Změnou č. 2 územního plánu Vrskmaň vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2018 dne 17. 9. 2018 zastupitelstvem obce Vrskmaň s účinností od 16. 10. 2018.

Pořizovatelem Územního plánu Vrskmaň i jeho změn č. 1 a 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Vrskmaň i jeho změny č. 1, 2 a úplné znění po změně č. 2, včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Vrskmaň a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Vrskmaň včetně jeho změn č. 1, 2 a úplné znění po změně č. 2 uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Vrskmaň na základě požadavku z Územního plánu Vrskmaň byly schváleny tyto územní studie:

  1. Územní studie lokality Z5, Vrskmaň - Zaječice, schválena dne 24. 9. 2019
  2. Územní studie – Vrskmaň – lokalita Z1/2 Zaječice, schváleno dne 12. 9. 2014

Pořizovatelem obou výše uvedených územních studií byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Všechny tyto výše uvedené územní studie jsou uloženy u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Vrskmaň, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru územního plánování a stavebním řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje a na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu v Jirkově.