Přejít k hlavnímu obsahu

Bezpečnostní komise

Bezpečnostní komise Rady statutárního města Chomutova je výhradně poradním a iniciativním orgánem rady města. Bezpečnostní komise má 9 členů. Tajemník komise je zástupce statutárního města Chomutova a současně 10. členem.

Komise zasedá pravidelně v měsíčních intervalech a řídí se programem jednání. Část komise je z řad zastupitelů nebo rady města a část je zastoupena odborníky z řad veřejnosti.

Mezi hlavní body patří návrhy řešení bezpečnostní problematiky města a vyhodnocení podnětů občanů města. Na komisi se může obrátit každý občan města Chomutova a připomínky budou v komisi projednány a radě města bude předloženo adekvátní stanovisko.

Cílem komise je přispět ke snižování kriminality v rámci katastru města, využívání legislativních nástrojů k eliminaci nežádoucích a sociálně patologických jevů, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a vytvoření stabilního systému prevence kriminality.

Členové komise mohou zejména:

 • podávat podněty k činnosti městské policie
 • podávat připomínky k jednání s Policií ČR
 • podávat návrhy a vyjadřovat se k bezpečnostní situaci ve městě
 • iniciovat a vyjadřovat se k rozpočtu a investicím v oblasti bezpečnosti
 • úzce spolupracovat s Policií ČR, městskou policií a Hasičským záchranným sborem
 • sledovat efektivitu vynakládání prostředků v kapitole bezpečnosti rozpočtu města
 • projednávat a předkládat návrhy programů a projektů v oblasti prevence kriminality na místní úrovni a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality
 • předkládat návrhy na opatření týkající se zajištění bezpečnosti a změny obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Chomutova týkajících se bezpečnosti a zefektivnění ochrany veřejného pořádku
 • hodnotit pravidelně bezpečnostní situaci v problémových oblastech města
 • vyjadřovat se k MKDS Chomutov
 • hodnotit problematiku dodržování veřejného pořádku a navrhovat opatření (rušení nočního klidu – důraz na sociálně vyloučené lokality)

Termíny jednání

Jednání komise se koná vždy od 14:30hod v místnosti na Městské policii v Chomutově

 • úterý 23.1.2024
 • úterý 20.2.2024
 • úterý 19.3.2024
 • úterý 23.4.2024
 • úterý 21.5.2024
 • úterý 18.6.2024
 • úterý 24.9.2024
 • úterý 22.10.2024
 • úterý 19.11.2024

Členové komise

 • Jiří Touška, MBA - předseda komise
 • Tomáš Hartl
 • Václav Náhlovský
 • Vladimír Hamp
 • Mgr. Martin Přibyl
 • Martin Šnajberk
 • PhDr. Lukáš Šeršeň, PhD., DBA
 • Ing. Pavel Tůma
 • Mgr. Jiří Vaníček
 • Tomáš Vojtíšek
 • Tomáš Kulhánek
 • stálý host Ing. Bc. Iva Ejim

Kontakty