Přejít k hlavnímu obsahu

Územní studie krajiny

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Chomutov je spolufinancována Evropskou unií. Je zaměřena na řešení krajiny, konkrétně na "Zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území správního obvodu ORP". Územní studie je zaměřena na ochranu vody, půdy, přírodních hodnot říční nivy, posílení krajinné zeleně, zvyšování ekologické stability, ochranu a rozvoj biodiverzity a krajinné památkové zóny. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Pořízení této studie je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  www.sfzp.cz   www.mzp.cz

logo irop

logo sfzp a mzp