Přejít k hlavnímu obsahu

Komise rady města

Dle ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které svá stanoviska a náměty předkládají radě k projednání. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.

Radou statutárního města Chomutova byly zřízeny usnesením č.063/23 ze dne 16.1.2023 tyto komise:

Kontakty