Přejít k hlavnímu obsahu

Finanční výbor

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. 457/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Finanční výbor pracuje na základě vlastního plánu činnosti a dále plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Finanční výbor plní především tyto úkoly:

 • podílí se na přípravě rozpočtu
 • sleduje plnění rozpočtu a projednává návrhy rozpočtových opatření tak, aby byl rozpočet města vyrovnaný
 • provádí kontroly hospodaření s finančními prostředky města z hlediska dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem města a i z hlediska hospodárnosti a účelnosti využívání majetku
 • vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu města
 • projednává zprávu o auditu a závěrečný účet města za uplynulý rok
 • vyjadřuje se k návratným finančním půjčkám a úvěrům
 • sleduje hospodaření s peněžními fondy města.

Finanční výbor se schází k jednání dle potřeby.


Termíny jednání FV

Jednání FV se uskuteční vždy od 15 hodin v zasedací místnosti č.18 ve Zborovské ulici čp. 4602

 • úterý 05.03.2024
 • úterý 23.04.2024
 • úterý 11.06.2024
 • úterý 10.09.2024
 • úterý 12.11.2024
 • úterý 03.12.2024

Členové výboru

 • Ing. Petra Koníčková - předsedkyně
 • Vlastimil Polívka
 • Bc. Marcela Soukupová, MBA
 • Filip Šimek, diplomovaný technik
 • Ing. Milan Štefanov
 • Bc. Jiří Richter
 • Ing. Daniel Valuška

Kontakty