Přejít k hlavnímu obsahu

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí zabezpečuje správu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Chomutova a jeho odpadové hospodářství. V rámci státní správy zajišťuje agendu v oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší, rybářství a ochrany zvířat, ochrany přírody, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesa a myslivosti.

OZP
!  Havarijní ochrana vod - stálá služba + 420 724 778 307

Kvalita ovzduší v Chomutově

Nový stavební zákon od 1.7.2024

Od 1.7.2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. Informace o změnách naleznete ZDE


Žádost o kompostér zdarma naleznete v vyplnění ZDE 

Kontakty

Odbor životního prostředí