Přejít k hlavnímu obsahu

Přehled správních poplatků vybíraných odborem ekonomiky

Přijetí žádosti nebo návrhu

  • o povolení posečkání daně (místního poplatku, pokuty)

          anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách ……………400,- Kč

  • o povolení úlevy na dani (místním poplatku, pokutě) …………1 000,- Kč*)

*) Pozn.  Poplatek se nevybere, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu ……… 100,- Kč

Přijetí žádosti o

  • povolení k umístění herního prostoru …………… 4 000,- Kč
  • změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování …………… 2 500,- Kč

Vidimace a legalizace

  • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) ....... 30,- Kč

  • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) ............ 30,- Kč za každou započatou stranu.