Přejít k hlavnímu obsahu

Dokumenty Odboru živnostenský úřad


Živnostenský zákon, přílohy a přechodná ustanovení živnostenského zákona

  • Živnostenský zákon; příloha 1 - živnosti řemeslné; příloha 2 - živnosti vázané; příloha 3 - koncesované živnosti; příloha 4 - živnost volná; příloha 5 - seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

  • Obsahové náplně jednotlivých oborů živnosti volné a jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.