Přejít k hlavnímu obsahu

Magistrát města

Magistrát města Chomutova se nachází na čtyřech adresách. Na staré radnici na náměstí 1. máje 1 naleznete kanceláře primátora města i obou jeho náměstků. Dále zde působí odbory: odbor vnějších vztahů, odbor rozvoje a investic. Na adrese Chelčického 155 naleznete odbory: odbor majetku, odbor školství a interního auditu. V budově historické školy na Husově náměstí 104 pracují tyto odbory: stavební úřad, odbor životního prostředí a živnostenský úřad. A v budově na adrese Zborovská 4602 se nachází tyto odbory: odbor informačních technologií,  odbor dopravních a správních činností, odbor ekonomiky, odbor sociálních věcí a odbor kancelář tajemníka.

Magistrát poskytuje služby veřejné správy. V jeho kompetenci je agenda v rámci tzv. přenesené působnosti (vydávání osobních a cestovních dokladů, stavební povolení apod.) a také samosprávná agenda města.

Radnice


V rámci této sekce jsou vám tedy k dispozici veškeré informace týkající se magistrátu. Naleznete zde seznam odborů magistrátu města včetně příslušných kontaktů, abecední seznam všech pracovníků, ale také všechny dokumenty magistrátu i s úřední deskou.

Z dalších informací pro občany jsou k dispozici pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, povinně zveřejňované informace a také základní životní situace občana, které mu magistrát pomáhá řešit.