Přejít k hlavnímu obsahu

Postup pro úhradu řádných plateb a pohledávek

Veškeré platby městu lze uhradit těmito způsoby

  • bezhotovostně - převodem z bankovního účtu
  • bezhotovostně - pomocí platebních terminálů umístěných na pracovištích magistrátu
  • bezhotovostně - z prostředí portálu občana
  • hotovostně - na hlavní pokladně magistrátu nebo v příručních pokladnách jednotlivých odborů
  • bezhotovostně - prostřednictví poštovní poukázky typu A
  • poplatek za komunální odpady lze mimo výše uvedených možností hradit rovněž prostřednictvím SIPO (v tomto případě je nutné nahlásit správci poplatku spojovací číslo plátce)

 

Pro bezhotovostní platby převodem z bankovního účtu uvádíme číslo příjmového účtu města

19-0000626441/0100 - Komerční banka a. s., pobočka Chomutov

Každou platbu je nutné identifikovat variabilním symbolem!

Pozn. U opakujících se plateb (např. komunální odpad, poplatek ze psů, pronájmy) se variabilní symbol nemění, u jednorázových plateb (správní poplatky, prodeje, pokuty, aj.) je třeba se na správný variabilní symbol informovat na příslušném odboru magistrátu.