Přejít k hlavnímu obsahu

Odbor stavební úřad

Odbor stavební úřad provádí výkon státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Zajišťuje také chod Silničního správního úřadu, Dopravního úřadu a Drážního úřadu, včetně speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.

OSU
Zajímavé odkazy:

Technická mapa - GIS

Žádost o výdej dat - GIS

Kontakty

Obecný stavební úřad

Silniční správní úřad, dopr.úřad a drážní úřad