Přejít k hlavnímu obsahu

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu (doklad o bezdlužnosti)

1. Identifikační číslo životní situace

OE_11

2. Kód

BEZ_01

3. Označení - pojmenování - životní situace

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu (doklad o bezdlužnosti)

4. Základní informace k životní situaci

Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu.

Zaplacení správního poplatku může žadatel provést tak, že částku složí v pokladně Magistrátu města Chomutova (Zborovská 4602, 430 28 Chomutov), popřípadě zde uhradí bezhotovostně, nebo převede ze svého peněžního účtu na účet statutárního města Chomutova nebo uhradí poštovní poukázkou.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podat písemnou žádost nebo se kontaktovat se zaměstnanci odboru ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek Magistrátu města Chomutova.
Tiskopis – Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu -  lze získat na odboru ekonomiky nebo na internetových stránkách města Chomutova ZDE či elektronicky na portále Můj portál.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Chomutova, odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Kde: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek

Kdy: Pondělí a středa: 8:00-17:00 hod., Úterý a čtvrtek:  8:00-15:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,
  • Zplnomocnění statutárního orgánu společnosti k jednání za společnost,
  • Finanční hotovost pro zaplacení správního poplatku v případě, že potvrzení si žadatel vyžaduje vydat na počkání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu

12. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  • Správní poplatek za vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu činí 100,00 Kč. Lze jej uhradit:
  • V hotovosti na pokladně magistrátu,
  • Bezhotovostním převodem na účet číslo 19-0000626441/0100 (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí zaměstnanec úseku místních příjmů a grantové politiky),
  • Poštovní poukázku (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí zaměstnanec úseku místních příjmů a grantové politiky),
  • Platební kartou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Potvrzení se vydá ihned po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu zastaví.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Můj portál provozovaný na webových stránkách města. Pro získání informací využijte adresu: info-mujportal@chomutov-mesto.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

nejsou

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

- - -

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

nejsou

22. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2023

23. Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno.