Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejné sbírky pořádané statutárním městem Chomutovem


Aktuálně konané sbírky


CHOMUTOV POMÁHÁ - finanční podpora

 • Poskytování přímé pomoci potřebným osobám z Chomutovska:

                a) se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením,

                b) postiženým živelnou katastrofou či nenadálou událostí.

 • datum zahájení sbírky: 1.1.2021
 • doba konání sbírky: doba neurčitá
 • transparentní účet číslo: 430430/2700
 • stav účtu k 30.03.2024   57.566,21 Kč
 • způsob provádění sbírky:
  • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
  • pokladničkami,
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.

Průběžné použití výtěžku:

 • 2023
  • V.P. (15 let) - mentální retardace, autismus, těžká sluchová vada - finanční příspěvek na pořízení zvukového procesoru COCHLEAR BAHA 6 MAX, příspěvek 30.000 Kč.
 • 2022 nebylo čerpáno
 • 2021
  • A.M. (11 let) - syndrom mnohočetných kloubních kontraktur - Arthrogryposis multiplex congentia - finanční pomoc ze sbírky za účelem krytí nákladů na intenzivní hiporehabilitační pobyt v hodnotě 22.000,- Kč, masážní přístroj na chodidla a lýtka 9.000,- Kč a doplatek k invalidnímu vozíku 4.547,- Kč. Celková částka je 35.547,- Kč.

 

CHOMUTOV POMÁHÁ - materiální podpora 

 • Podpora handicapovaných osob – zakoupením zdravotních pomůcek
 • Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná finanční částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.
 • datum zahájení sbírky: 3.6.2016
 • doba konání sbírky: doba neurčitá
 • transparentní účet číslo: 9090217/0100
 • způsob provádění sbírky:
  • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky,
  • pokladničkami,
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou,
  • prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně.

Průběžné použití výtěžku:

 • 2021
  • M.B. (12 let) - dětská mozková obrna, kvadruspatické postižení - diaparesa s kvadrupostižením, strabismus a opožděný psychomotorický vývoj - benecykl (sportovní vozík) v hodnotě 69.240 Kč
  • V.P. (22 let) - vozíčkář, kvadruparetik, dg. dětská mozková obrna, mentální retardace, autismemus - oddělitelný invalidní vozík k elektrokolu Vanraam OPaier v ceně 29.560,- Kč
  • K.S. (8 let) - dg. těžká slabozrakost (oční albinismus, hypermetropie a astigmatismus) - přenosná kamerová lupa RUBY 7 HD v ceně 34.900,- Kč
 • 2020
  • D. T. (9 let) – dg. svalová dystrofie - speciální polohovací elektrické lůžko: „PB 533 SENIOR“ za kupní cenu ve výši 38.500,- Kč a antidekubitní pěnová matrace s vyměkčenými částmi z paměťově pěny „POLYMULTI VICSO P181M“ za kupní cenu 5.500,- Kč
  • J. S. (5 let) – dg. Rubinstein Taybi syndrom - speciální autosedačka RECARO (Reataining systém/zádržný systém Recaro) za kupní cenu ve výši 64.812,- Kč
  • L. H. (20 let.) - dg. lymfom, ADHD - zakoupení speciální polohovací postele model: KONTINENTÁLNÍ POSTEL WAFE 180X200 + ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ.  (Hodnota daru od města 20 tis. Kč)
 • 2019
  • nebylo čerpáno (revokace z důvodu úmrtí příjemce daru)
 • 2018
  • nebylo čerpáno
 • 2017
  • M. R. (7 let) - dg. svalová dystrofie - pořízení tabletu - cvičení, rehabilitace, zábava, výukové programy, v hodnotě 6.863 Kč

 • 2016

  • P. V. (44 let) - dg. nevidomý - pořízení telefonu pro nevidomého v hodnotě 12.499 Kč
  • R. Z. (11 let) - dg. vrozená vada páteře (meningomyelokélu), Arnoldův-Chiariho syndrom, Vrozený  hydrocefalus a další diagnózy s tímto související - pořízení příslušenství k invalidnímu vozíku v hodnotě 27.680 Kč
  • K. Š. (7 let) - dg. DMO, kvadruspasticita, Westův syndrom - epilepsie, centrální postižení zraku, těžká mentální retardace, subluxace kyčlí, špatná imunita - na zakoupení mobilní klimatizace - pořízení mobilní klimatizace v hodnotě 13.800 Kč

Ukončené veřejné sbírky


CHOMUTOV POMÁHÁ UKRAJINĚ - Pomoc válkou zasažené Ukrajině

 • Shromáždění finančních prostředků na zajištění humanitární pomoci a základních potřeb v oblasti zdraví, ubytování, výživy a vzdělávání příchozích válečných uprchlíků z Ukrajiny do Chomutova.

 • 2doba konání sbírky: 5.2.2022 - 30.9.2023

 • čistý výtěžek: 234.598,43 Kč

 • uzavření účtu: 30.9.2023

MATĚJI, TENHLE ZÁVOD VYHRAJEŠ!

 • léčba vážně nemocného M. V.
 • doba konání sbírky: 12.11.2015 - 28.1.2016
 • čistý výtěžek sbírky: 1.001.418,45 Kč, 5 AUD, 16,91 EUR
 • uzavření účtu 28.1.2016

Veřejná sbírka pro pozůstalou přítelkyni policisty, který tragicky zahynul při výkonu služby u PČR

 • sbírka pro pozůstalou přítelkyni podporučíka R. J.
 • doba konání sbírky: 8.9.2008 – 31.12.2008
 • čistý výtěžek sbírky: 170.704,47 Kč,1,33 EUR, 55 SVK a 0,10 BGN
 • uzavření účtu 13.1.2009