Přejít k hlavnímu obsahu

Plán ÚSES ORP Chomutov

S Plánem ÚSES byla vložena Data do geoportálu Ústeckého kraje, tak se zpřístupnila v mapové aplikaci na geoportálu krajského úřadu:

https://geoportal.kr-ustecky.cz/portal/mapy/uzemni-planovani

Vizualizovaná data ÚAP https://ags.kr-ustecky.cz/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=1bab66501f4c4b169711732030514f16

Naše data plánu ÚSES se musí nejprve aktivovat dole v seznamu vrstev (modře označeno) a pak zapnutím jevů tak jak je to uvedeno ve výstřižku. Zobrazí se vyskakovací okno Zobrazí se okno s popisem o daném prvku.