Přejít k hlavnímu obsahu

Hora Svatého Šebestiána

ÚP Hory sv. Šebestiána

Zastupitelstvo obce Hora Svatého Šebestiána vydalo opatřením obecné povahy č. 1/20185 dne 30. 9. 2015 Územní plán Hora Svatého Šebestiána s účinností od 20. 10. 2015.

Pořizovatelem Územního plánu Hora Svatého Šebestiána byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je Územní plán Hora Svatého Šebestiána včetně dokladů o jeho pořízení uložen na obecním úřadě Hora Svatého Šebestiána a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Hora Svatého Šebestiána uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Hora Svatého Šebestiána na základě požadavku z Územního plánu Hora Svatého Šebestiána byla dne 28. 5. 2020 schválená možnost využití Územní studie Hora Svatého Šebestiána - zastavitelná plocha S3. Pořizovatelem územní studie byl úřad územního plánování - Magistrát města Chomutova.

Územní studie je uložena u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Hora Svatého Šebestiána, Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.