Přejít k hlavnímu obsahu

Hora svatého Šebestiána

ÚP Hory sv. Šebestiána

Zastupitelstvo obce Hora Svatého Šebestiána vydalo opatřením obecné povahy č. 1/20185 dne 30. 9. 2015 Územní plán Hora Svatého Šebestiána s účinností od 20. 10. 2015. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Hora Svatého Šebestiána včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Hora Svatého Šebestiána a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je   Územní plán  Hora Svatého Šebestiána uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.