Přejít k hlavnímu obsahu

Kontrolní výbor

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. 457/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Kontrolní výbor je garančním místem jednacích řádů samosprávy statutárního města Chomutova. Je oprávněn kontrolovat plnění usnesení Zastupitelstva SMCH a Rady SMCH a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem města Chomutova na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo SMCH. Viz § 119 odst. 3 zákona o obcích.


Termíny jednání:

 • 15.12.2022 od 16:00 hod
 • 12.01.2023 od 15:30 hod
 • 16.02.2023 od 15:30 hod
 • 20.04.2023 od 15:30 hod
 • 25.05.2023 od 15:30 hod
 • 24.08.2023 od 15:30 hod
 • 21.09.2023 od 15:30 hod
 • 9.11.2023 od 15:30 hod

Členové výboru

 • Bc. Petr Troníček - předseda
 • Ing. Daniel Černý
 • JUDr. Ladislav Kosán
 • Ing. Petra Matlachová Koníčková
 • Karel Lipmann
 • Mgr. Jan Rödling
 • Karel Spour

Kontakty