Přejít k hlavnímu obsahu

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které jej zřizuje dle ustanovení § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění usnesení Zastupitelstva SMCH a Rady SMCH a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem města Chomutova na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo SMCH. Viz § 119 odst. 3 zákona o obcích.

Kontrolní výbor je garančním místem jednacích řádů samosprávy statutárního města Chomutova.


Termíny jednání:

Jednacím dnem Kontrolního výboru je středa od 16:30 hod. v zasedací místnosti v ul. Chelčického.

  • xx.xx.20xx

Členové výboru

  • David Palán - předseda

Kontakty