Přejít k hlavnímu obsahu

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva statutárního města Chomutova, které jej zřizuje dle ustanovení § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat plnění usnesení Zastupitelstva SMCH a Rady SMCH a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem města Chomutova na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo SMCH. Viz § 119 odst. 3 zákona o obcích.

Kontrolní výbor je garančním místem jednacích řádů samosprávy statutárního města Chomutova.

Jednacím dnem Kontrolního výboru je středa od 16:30 hod. v zasedací místnosti v Chelčického ul. v těchto termínech:

    rok 2022 - 19.01., 16.02., 30.03., 01.06., 29.06. a 31.08

Členové:

  • Vlastimil Polívka - předseda výboru
  • Mgr. Valentina Klimešová,
  • Mgr. Jan Rödling,
  • JUDr. PhDr. Josef Marcel,
  • Ing. Petra Matlachová - Koníčková,
  • Ing. Martin Bocian,
  • MUDr. Martin Krákora,
  • Karel Spour,
  • Petr Haldovský

Kontakty