Přejít k hlavnímu obsahu

Kontrolní výbor

Zřízený ZSMCH v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2022 – 2026 usnesením č. 457/22 ze dne 24.10.2022.

Iniciativní a poradní orgán Zastupitelstva statutárního města Chomutova.

Kontrolní výbor je garančním místem jednacích řádů samosprávy statutárního města Chomutova. Je oprávněn kontrolovat plnění usnesení Zastupitelstva SMCH a Rady SMCH a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem města Chomutova na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo SMCH. Viz § 119 odst. 3 zákona o obcích.


Termíny jednání:

 • 11.01.2024 od 15:30 hod v zasedací místnosti "28- Radnice -Kuchyňka" na Náměstí 1. máje 1
 • 11.04.2024 od 15:30 hod v zasedací místnosti "28- Radnice -Kuchyňka" na Náměstí 1. máje 1
 • 30.05.2024 od 15:30 hod v zasedací místnosti "28- Radnice -Kuchyňka" na Náměstí 1. máje 1
 • 29.08.2024 od 15:30 hod v zasedací místnosti "28- Radnice -Kuchyňka" na Náměstí 1. máje 1
 • 31.10.2024 od 15:30 hod v zasedací místnosti "28- Radnice -Kuchyňka" na Náměstí 1. máje 1
 • 21.11.2024 od 15:30 hod v zasedací místnosti "28- Radnice -Kuchyňka" na Náměstí 1. máje 1

Členové výboru

 • Bc. Petr Troníček - předseda
 • Ing. Daniel Černý
 • JUDr. Ladislav Kosán
 • Ing. Petra Koníčková
 • Karel Lipmann
 • Mgr. Jan Rödling
 • Karel Spour

Kontakty