Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální komise

Zřízená usnesením RSMCH č. 1037/23 z 16. 1. 2023 pro volební období 2022-2026.
Sociální komise plní své úkoly podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. dubna 2000 ve znění pozdějších předpisů s tímto zákonem souvisejících a na něj navazujících.
Sociální komise je iniciativním a poradním orgánem RSMCH, pracuje na základě stanoveného plánu práce a dále plní úkoly, kterými jej pověří RSMCH.
Sociální komise se zabývá zejména níže uvedenými úkoly:

 • Tvorbou a aktualizací dotačního programu pro jednotlivé druhy dotačních podpor odpovídající potřebám v sociální oblasti.
 • Projednáváním a hodnocením žádostí o poskytnutí dotací v dotačním programu pro sociální oblast dle Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.
 • Projednáváním žádostí o finanční příspěvky mimo rámec výše uvedených Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, ke kterým jsou požadována její stanoviska.
 • Projednáváním žádostí o přidělení bezbariérových bytů.
 • Komunitním plánováním.
 • Podáváním námětů nebo stanovisek pro Radu města Chomutova.

Zásady pro poskytování dotací naleznete ZDE.

Grantový portál města.


Termíny jednání v roce 2024

 • úterý 16. 1. 2024 od 16:15 hod, Magistrát města Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov 430 01 
 • čtvrtek 25. 1. 2024 od 16:15 hod, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 01
 • čtvrtek 1. 2. 2024 od 16:15 hod (ZRUŠENO), Sociální centrum Kamínek, Školní pěšina 5249, Chomutov 430 04
 • středa 7. 2. 2024 od 16:15 hod, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 01
 • čtvrtek 15. 2. 2024 od 16:15 hod, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 01
 • čtvrtek 22. 2. 2024 od 16:15 h, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 01
 • úterý 27. 2. 2024 od 16:15 h, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 01
 • úterý 26. 3. 2024 od 16:15 h, Středisko NADĚJE Chomutov, Centrum duševního zdraví pro děti a mládež, Školní 5336, 430 01 Chomutov
 • čtvrtek 25. 4. 2024 od 16:15 h, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Dřínovská 4606, Chomutov 430 04
 • čtvrtek 23. 5. 2024 od 16:15 h, Noclehárna Chomutov-K srdci klíč o.p.s., Kochova 3957, 430 01 Chomutov
 • čtvrtek 20. 6. 2024 od 16:15 h, výjezdní zasedání, místo bude upřesněno
 • čtvrtek 19. 9. 2024 od 16:15 h, výjezdní zasedání, místo bude upřesněno
 • úterý 22. 10. 2024 od 16:15 h, výjezdní zasedání, místo bude upřesněno
 • čtvrtek 28. 11. 2024 od 16:15 h, výjezdní zasedání, místo bude upřesněno
 • úterý 17. 12. 2024 od 16:15 hod, výjezdní zasedání, místo bude upřesněno

Termíny jednání v roce 2023

 • středa 15.3.2023 od 16:00hod, Domov harmonie a klidu, s.r.o. – DsZR, Pod Břízami 5598, Chomutov 430 04
 • středa 12.4.2023 od 16:00hod, Člověk v tísni, o. p. s., Školní 1294/55, Chomutov 430 01
 • čtvrtek 11.5.2023 od 16:00hod, K srdci klíč, o.p.s., Školní 5336, Chomutov 430 01
 • středa 14.6.2023 od 16:00hod, K-centrum Chomutov, Hálkova 224, Chomutov 430 01
 • Pozn: v měsících červen a červenec dle potřeby
 • čtvrtek 14.9.2023 od 16:00hod, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, zasedací místnost č. 18, Chomutov 430 01
 • čtvrtek 26.10.2023 od 16:00hod, Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, zasedací místnost č. 18, Chomutov 430 01
 • středa 15.11.2023 od 16:00hod, Sociální centrum Kamínek, Školní pěšina 5249, Chomutov 430 04
 • středa 6.12.2023 od 16:00hod, Chomutovská knihovna, p. o. (učebna č. 29), Palackého 4995/85, Chomutov 430 01

Členové komise

 • Bc. Renata Adamová - předsedkyně komise
 • Mgr. Šárka Jánošková
 • Mgr. Lydie Šťastná
 • Petra Neugebauerová
 • Miroslava Rudolfová
 • Bc. Petr Troníček
 • Vlastimil Waic
 • Mgr. Jan Rödling

Kontakty