Přejít k hlavnímu obsahu

Sociální komise

Zřízená usnesením RSMCH č. 1037/23 z 16. 1. 2023 pro volební období 2022-2026.
Sociální komise plní své úkoly podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. dubna 2000 ve znění pozdějších předpisů s tímto zákonem souvisejících a na něj navazujících.
Sociální komise je iniciativním a poradním orgánem RSMCH, pracuje na základě stanoveného plánu práce a dále plní úkoly, kterými jej pověří RSMCH.
Sociální komise se zabývá zejména níže uvedenými úkoly:

 • Tvorbou a aktualizací dotačního programu pro jednotlivé druhy dotačních podpor odpovídající potřebám v sociální oblasti.
 • Projednáváním a hodnocením žádostí o poskytnutí dotací v dotačním programu pro sociální oblast dle Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova.
 • Projednáváním žádostí o finanční příspěvky mimo rámec výše uvedených Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, ke kterým jsou požadována její stanoviska.
 • Projednáváním žádostí o přidělení bezbariérových bytů.
 • Komunitním plánováním.
 • Podáváním námětů nebo stanovisek pro Radu města Chomutova.

Zásady pro poskytování dotací naleznete ZDE.

Grantový portál města.


Termíny jednání

 • středa 15.3.2023 od 16:00hod, Domov harmonie a klidu, s.r.o. – DsZR, Pod Břízami 5598, Chomutov 430 04
 • středa 12.4.2023 od 16:00hod, místo bude upřesněno
 • čtvrtek 11.5.2023 od 16:00hod, místo bude upřesněno
 • středa 14.6.2023 od 16:00hod, místo bude upřesněno
 • Pozn: v měsících červen a červenec dle potřeby
 • čtvrtek 14.9.2023 od 16:00hod, místo bude upřesněno
 • čtvrtek 26.10.2023 od 16:00hod, místo bude upřesněno
 • středa 15.11.2023 od 16:00hod, místo bude upřesněno
 • středa 6.12.2023 od 16:00hod, Chomutovská knihovna

Členové komise

 • Bc. Renata Adamová - předsedkyně komise
 • Mgr. Šárka Jánošková
 • Mgr. Lydie Šťastná
 • Petra Neugebauerová
 • Miroslava Rudolfová
 • Bc. Petr Troníček
 • Vlastimil Waic
 • Mgr. Jan Rödling

Kontakty