Přejít k hlavnímu obsahu

Boleboř

ÚP Boleboř

Zastupitelstvo obce Boleboř vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2020  dne 8. 3. 2021 Územní plán Boleboř s účinností od 2. 4. 2021.

Pořizovatelem Územního plánu Boleboř byl úřad územního plánování - Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném, znění je Územní plán obce Boleboř včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Boleboř a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Boleboř uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.