Přejít k hlavnímu obsahu

Boleboř

ÚP Boleboř

Zastupitelstvo obce Boleboř vydalo Územní plán Boleboř dne 8. 3. 2021 a účinnosti nabyl dne 2. 4. 2021.

Územní plán obce Boleboř je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boleboři, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu