Přejít k hlavnímu obsahu

Pracovní skupina

Pracovní skupina je organizační složkou statutárního města Chomutova. Jejím účelem je činnost v oblasti úprav a údržby.

Předmět činnosti

  • provádění stavebních prací
  • provádění pomocných prací
  • zajišťování dopravy materiálu, strojů a zařízení
  • koordinace spolupráce se subdodavateli u prací přesahujících možnosti organizační složky
  • zajišťování výkonu alternativních trestů ve spolupráci s Okresním soudem v Chomutově a Probační a mediační službou ČR, střediskem Chomutov
  • zajišťování veřejné služby
  • zajišťování veřejně prospěšných prací ve spolupráci s Úřadem práce Chomutov

 

Kontakty