Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře Odboru živnostenský úřad


Živnostenské podnikání - formuláře

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány. Všechny typy formulářů JRF mají na konci každé stránky uvedeno číslo vzoru formuláře a v závorce údaj, který určuje měsíc a rok vzniku platnosti daného formuláře.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona, pro základní registraci na správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a pro hlášení Úřadu práce.

Podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF a tiskopisů Ministerstva financí naleznete na stránkách RŽP.

Jednotlivé formuláře JRF ke stažení v PDF včetně pokynů k jejich vyplnění naleznete na stránkách MPO.

Potřebujete-li bližší informace, které formuláře v různých životních situacích použít, najdete je v Průvodci živnostenským podnikáním.

Vzor potvrzení o praxi

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, je možné využít vzor potvrzení o praxi, který je ke stažení zde.


Zemědělští podnikatelé - formuláře

Formuláře pro oznámení změn a doplnění v evidenci zemědělského podnikatele, žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele pro právnickou osobu a pro fyzickou osobu naleznete na stránkách Portálu farmáře (eAgri) Ministerstva zemědělství.