Přejít k hlavnímu obsahu

Březno

ÚP Březno

Zastupitelstvo obce Březno vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2013 dne 18. 12. 2013 Územní plán Březno s účinností od 7. 2. 2014, který byl měněn:

  • Změnou č. 1 Územního plánu Březno vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2019 dne 25. 9. 2019 Zastupitelstvem obce Březno s účinností od 2. 4. 2020.

Pořizovatelem Územního plánu Březno i jeho změny č. 1 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění je Územní plán Březno i jeho změny č. 1 a úplné znění po této změně včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Březno a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Březno včetně jeho změna č. 1 a úplného znění po této změně uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Pro správní území obce Březno na základě požadavku z Územního plánu Březno byla dne 9. 8. 2022 schválená možnost využití Územní studie lokality Z15 - US 4 ÚS Březno Za nádražím. Pořizovatelem územní studie byl úřad územního plánování - Magistrát města Chomutov.

Územní studie je uložena u pořizovatele a k nahlédnutí na obecním úřadě Březno, Oboru rozvoje a investic Magistrátu města Chomutova, Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Projednávaná změna č. 4 územního plánu Březno