Přejít k hlavnímu obsahu

Výbory zastupitelstva města

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Kompetence výborů jsou určeny zákonem o obcích. Členy kontrolního ani finančního výboru nemohou být primátor, náměstek primátora, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu.

Magistrát města v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům v jejich činnosti.

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova při svém ustavujícím zasedání 24.10.2022 pro volební období 2022-2026 zřídilo níže uvedené výbory a jmenovalo jejich předsedy z řad zastupitelů města.

Kontakty