Přejít k hlavnímu obsahu

Formuláře a žádosti - místní poplatek za komunální odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství byl pro rok 2024 stanoven ve výši 800 Kč na osobu a rok.

Poplatek je splatný čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách po 200 Kč, a to nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být samozřejmě zaplacen rovněž jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku. Bezhotovostně lze poplatek uhradit na účet č. 19-0000626441/0100. Pokud neznáte svůj variabilní symbol kontaktujte správce poplatku na tel. 474 637 237 nebo na adrese odpady@chomutov.cz.

Pozn. V případě potřeby si lze částku rozdělit i na nižší tak, aby nejpozději ke dni splatnosti byla příslušná částka uhrazena. Má-li například čtyřčlenná domácnost platit ročně 3 200 korun, má možnost si upravit platby rozdílně, například na 8 splátek po 400 korunách nebo 10 splátek po 320 korunách.

Pokud platíte poplatek přes Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) České pošty, s.p., bude Vám předpis zanesen v termínech splatnosti poplatku (v měsíci březnu, červnu, září a prosinci). Formulář pro zavedení platby do SIPO.


Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Kontakty:

EVIDENCE POPLATNÍKŮ: Informace o poplatku za komunální odpad Vám poskytne paní Šárka Grussová

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK: Pro řešení případných pohledávek kontaktujte paní Hanu Kohoutovou nebo paní Alenu Sojkovou. 

WhatApp

Nástroj WhatsApp  (telefonní číslo 720 072 817) slouží pro běžnou a rychlou komunikaci s pracovníky oddělení poplatků a pohledávek. Upozorňujeme, že prostřednictvím této služby nemůže odbor ekonomiky poskytovat údaje o výši pohledávek.

 

Formuláře a vzory žádostí