Přejít k hlavnímu obsahu

Rating hospodaření

Ratingové hodnocení hospodaření města

rok Ratingové hodnocení
2007

B1+ /AQE    - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

STR3           - Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas

2008

B1+/AQE     - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky

STR 3          - Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas

2009

B-/AQE        - Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu

STR 2          - Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky

2010

B-/AQE        - Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu

STR 2          - Krátkodobě kvalitní subjekt s dobrou schopností splácet své aktuální závazky

Studie ECMC 2010 - ocenění 2. nejlépe hospodařící město v ČR (město v nejlepší ekonomické kondici)

2011

B1+/AQE     - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu.

STR 3          - Vyhovující subjekt se schopností dostát svým aktuálním závazkům včas.

2012 B1+/AQE      -Vyhovující (uspokojivý) subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu 
STR 3             - Vyhovující subjekt pro schopnost dostát svým závazkům včas 
2013 B1-/AQE        - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu.

STR 3            - Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas.

 2014

B+/AQE        - Bonitní subjekt, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu

STR 3           - Vyhovující subjekt dostát svým závazkům včas.

Obdržená Ratingová hodnocení:

  • od společnosti CFRIF - Czech Credit Bureau   ... iRating B - velmi nízké riziko
  • AQE Advisors a.s. ... AQE Rating B+
 2015

 Obdržená Ratingová hodnocení:

  • od společnosti CFRIF - Czech Credit Bureau   ... iRating B - velmi nízké riziko
  • AQE Advisors a.s. ... AQE Rating B+/ STR 3
2016 

 B- / STR 3

2017 B+ / STR 2
2018 B+ / STR 2
2019 B+ / STR 2
2020 B+ / STR 2

Stupnice ekonomického hodnocení AQE advisors, a.s.

Krátkodobé hodnocení

STR1 Výborné subjekty v plnění svých závazků v krátkém časovém horizontu
STR2 Kvalitní subjekty s dobrou schopností splácet své aktuální závazky
STR3 Vyhovující subjekty dostát svým závazkům včas
STR4 Sporné subjekty s rizikem plnění svých závazků v termínu
STR5 Nevhodné subjekty neschopné plnit své i krátkodobé závazky

Dlouhodobé hodnocení

A výborné subjekty, bez rizika a s vynikající schopností splácet své závazky
A1+
A1-
velmi dobré subjekty, s výbornou schopností splácet své závazky, s očekávanou stabilní budoucností
A2+
A2-
dobré (kvalitní) subjekty, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu
B+
B-
přijatelné (bonitní) subjekty, s dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko již ve středním časovém horizontu
B1+
B1-
vyhovující (uspokojivé) subjekty, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu
B2+ B2- průměrné subjekty schopné splácet své aktuální závazky, s problematickou budoucností
B3+
B3-
podprůměrné subjekty s poměrně rizikovou schopností splácet své závazky, s rizikovou budoucností
C+
C-
sporný (spekulativní) subjekty s nejistou schopností splácet své závazky, se značně rizikovou budoucností
C1+
C1-
nevhodné (rizikové) subjekty s nestabilní schopností splácet své závazky, s vysokým rizikem v budoucnu
C2+
C2-
nezpůsobilé (vysoce rizikové) subjekty s neschopností a neochotou splácet své závazky